EXCELL, a.s.
V. Spanyola 1726/13, Žilina, Slovenská Republika
Phone:
+421 918 728 545
info@excell.sk
www.excell.sk


Excellentné služby pre excellentných klientovPoradenstvo

Poradenské služby implementačných, údržbových a roll-out projektov.

Viac o poradenstve
Produkty

Široká ponuka vzdelávacích, implementačných a údržbových balíkov, ako aj samotných implementácií produktov SAP.

Viac o produktochPoradenstvo


Implementačné projekty

Realizácia implementačných projektov na platforme mySAP ERP a modulových oblastí SAP FI, AM, CO, CO-PA, PSM, MM, SD, HR, BC v priemyselnom, verejnom sektore a sektore služieb.


Efektivity management

Poradenstvo v oblasti výberu nových produktov a služieb so zreteľom na zvýšenie pridanej hodnoty informačného systému a efektivitu interných procesov.

Projektové riadenie

Projektové riadenie a organizácia projektových činností vychádzajúc z metodológie ASAP.


Legislatíva a procesy

Legislatívna podpora a realizácia zmien a návrhov interných procesov.


Konfigurácie

Doporučenia pri výbere vhodného produktu SAP a jeho konfigurácie.

SAP projekty

Realizácia ``SAP roll-out`` projektov vychádzajúc z koncepcie definovanej na úrovni materskej spoločnosti.


Údržba a upgrade

Návrh koncepcie rozvoja informačného systému.


Audity

Audit koncepcie systémového riešenia.Základné charakteristiky roll-out projektu


Koncepcia riešenia na úrovni materskej spoločnosti.

Znalosť cieľovej koncepcie systémového riešenia definovanej na úrovni materskej spoločnosti


Pokrytie legislatívnych požiadaviek pre oblasť financií
(modul SAP: FI)

Definícia účtovej osnovy vychádzajúc z legislatívných požiadaviek a výkazníctva
Definícia postupov účtovania a účtovných súvzťažností
Legislatívne výkazníctvo
Závierkové práce


Pokrytie legislatívnych požiadaviek pre oblasť správy majetku
(modul SAP: AM)

Definícia postupov účtovnia a účtovných súvzťažností
Legislatívne výkazníctvo
Požiadavky na koncernové výkazníctvo
Požiadavky na medzinárodné výkazníctvo (IFRS, HBI, HBII, US-GAAP)
Závierkové práce

Pokrytie legislatívnych požiadaviek pre oblasť logistiky
(modul SAP: MM, SD)

Definícia postupov účtovania a účtovných súvzťažností
Legislatívne výkazníctvo


Pokrytie legislatívnych požiadaviek pre oblasť ľudských zdrojov
(modul SAP: HR)

Definícia postupov účtovnia a účtovných súvzťažností
Spracovanie miezd a výkazníctva vychádzajúc z legislatívných požiadaviek


Definícia periodických a závierkových aktivít pre oblasť kontroling
(modul SAP: CO)

Definícia postupov interného a koncernového výkazníctva


Migrácia

Presná špecifikácia migračných dát a štruktúr k dátumu nábehu do produktívnej prevádzky.


Základné charakteristiky metodológie ASAP

Príprava projektu.

Predikuje predpokladané náklady na projekt, modulové oblasti SAP, časový harmonogram, ciele a rozsah projektu, projektové riziká a scenáre, projektový tím a potrebu ľudských zdrojov.

1.

Cieľový koncept

Detailný popis procesov spoločnosti s náväznosťou na konfiguráciu informačného systému.

2.

Realizácia

Implementácia základnej a cieľovej funkčnosti podľa cieľového konceptu.

3.

Príprava prevádzky

Finalizácia cieľovej funkčnosti a testovanie, školenia koncových používateľov, prechod na produktívnu prevádzku.

4.

Balíky údržbových služieb BOXBasic Box

/Cena na vyžiadanie

 • Užívateľská podpora v rozsahu 4 ČD/ rok
 • Doporučenia a možnosti implementácie legislatívnych požiadaviek v prostredí IS SAP
 • Balík basic BOX naviac zahŕňa:
 • implementácia zmenových požiadaviek vyplývajúca z bežnej prevádzky IS SAP v rozsahu balíka basic BOX
 • cenové zvýhodnenie balíka basic eBOX vo výške 15%
 • automatizácia spracovania INTRASTAT
 • automatizácia spracovania výkazu DPH vyplývajúca z platných legislatívnych požiadaviek

Expert Box

/Cena na vyžiadanie

 • Užívateľská podpora v rozsahu 8 ČD/ rok
 • Doporučenia a možnosti implementácie legislatívnych požiadaviek v prostredí IS SAP
 • Doporučenia a možnosti implementácie nových produktov a funkčností v prostredí IS SAP
 • Doporučenia a možnosti realizácie zákazníckeho vývoja v prostredí IS SAP
 • Balík basic BOX naviac zahŕňa:
 • implementácia zmenových požiadaviek vyplývajúca z bežnej prevádzky IS SAP v rozsahu balíka expert BOX
 • implementácia nových produktov a funkčností v prostredí IS SAP v rozsahu balíka expert BOX
 • cenové zvýhodnenie balíka expert eBOX vo výške 10%
 • automatizácia spracovania INTRASTAT
 • automatizácia spracovania výkazu DPH vyplývajúca z platných legislatívnych požiadaviek


Vzdelávanie


Koncoví používatelia

Realizácia vzdelávacích aktivít koncových používateľov.

Základná údržba

Realizácia vzdelávacích aktivít pre oblasť základnej údržby.

Školiace materiály

Príprava školiacich materiálov vychádzajúc zo súčasného stavu a koncepcie základných procesov.Balíky vzdelávacích služieb eBOXBasic eBox

/Cena na vyžiadanie

 • Školenie koncových používateľov definovanej modulovej oblasti IS SAP v rozsahu 2 ČD.
 • Spracovanie používateľskej dokumentácie definovanej modulovej oblasti IS SAP v rozsahu 2 ČD.
 • Školenie kľúčových používateľov definovanej modulovej oblasti IS SAP – systémové nastavenia v rozsahu 2 ČD.
 • Vypracovanie koncepcie rozvoja definovanej modulovej oblasti IS SAP v rozsahu 1 ČD.

Expert eBOX

/Cena na vyžiadanie

 • Školenie koncových používateľov definovanej modulovej oblasti IS SAP v rozsahu 2 ČD.
 • Spracovanie používateľskej dokumentácie definovanej modulovej oblasti IS SAP v rozsahu 2 ČD.
 • Školenie kľúčových používateľov definovanej modulovej oblasti IS SAP – systémové nastavenia v rozsahu 2 ČD.
 • Vypracovanie koncepcie rozvoja definovanej modulovej oblasti IS SAP v rozsahu 1 ČD.Produkty


SAP Business All-in-One

Je jednoduché, konfigurovateľné riešenie, ktoré vám pomôže riadiť všetky procesy od finančného účtovníctva, obstarávania, riadenia skladov, riadenia výroby, logistiky, predaja, vývoja produktov a podnikových služieb až po služby zákazníkom. Riešenie SAP Business All-in-One je koncipované tak, aby miera prvotnej investície pokryla základné procesy spoločnosti s možnosťou ďalšieho rozvoja.

Viac informácií

SAP Business Objects

Ponúka nástroje v oblasti business intelligence, ktoré vaše dáta z aplikácií, systémov a dátových zdrojov, prehľadne a rýchlo spracujú do vami požadovaných relevantných informácií. Nezávisle od vášho existujúceho portfólia systémov a aplikácií, vám SAP BusinessObjects prináša podporu pri každodennom rozhodovaní.

Viac informácií

SAP Business Objects Edge

Spoločnosť SAP vytvorila z portfólia produktov BusinessObjects štartovací balík SAP BusinessObjects Edge pre stredne veľké spoločnosti v oblasti Busines Intelligence (BI), ktorý môže byť nadstavbou na akýkoľvek informačný systém, ktorý momentálne využíva vaša spoločnosť naviac s možnosťou bezplatného otestovnia.

Viac informácií

SAP Customer Relationship Management

Ideálne riešenie zabezpečujúce prepojenie procesov so zákazníkmi a partnermi. Pomocou SAP CRM získate kontrolu dostupnosti, správu kontraktov, fakturáciu, prehľad o dodávkach a objednávkach v reálnom čase. Poskytuje nástroje potrebné na marketingové plánovanie, správu kampaní, telemarketing, vytváranie a správu obchodných príležitostí a segmentáciu zákazníkov. Riešenie SAP CRM prináša funkcie pre podporu celého obchodného cyklu, poskytuje všetky nástroje, potrebné pre marketing, predaj, služby, analýzy, kontaktné centrá, elektronický obchod a spoluprácu s partnermi.

Viac informácií

Otvoriť

Spoločnosť Excell a.s. je v likvidácii. Pre viac info sa obráťte na info@excell.sk